Rinnooy Kan wordt voorzitter van SER

ING-bestuurder Alexander Rinnooy Kan wordt vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Vertegenwoordigers van de werkgevers, de vakcentrales en kroonleden, die samen de SER vormen, zijn tot een unanieme voordracht gekomen. Die moet nog worden overgenomen door minister De Geus (Sociale Zaken, CDA), waarna het kabinet de nieuwe voorzitter benoemt.

Rinnooy Kan (56) is sinds 1996 lid van de raad van bestuur van bank en verzekeraar ING. Hij zal de huidige SER-voorzitter, Herman Wijffels (CDA), in april opvolgen. Volgens bronnen rond het kabinet zijn de FNV en het CDA, die eerder bedenkingen hadden tegen zijn benoeming, nu overstag. Het kabinet heeft laten doorschemeren dat het de voordracht zal overnemen als die unaniem zou zijn.

De FNV had er moeite mee dat Rinnooy Kan voorzitter is geweest van de ondernemersorganisatie VNO en haar opvolger VNO-NCW. Niet eerder werd een oud-voorzitter van één van de twee sociale partners voorzitter van de onafhankelijke SER, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Rinnooy Kan verdient bij ING bovendien een topsalaris, wat haaks staat op het verzet van de FNV tegen dergelijke honoreringen. Bij de SER gaat Rinnooy Kan veel minder verdienen. Dat hij daarmee instemt, levert hem bij de FNV krediet op.

Het CDA zou liever een kandidaat uit het CDA hebben gezien. Rinnooy Kan is – naar eigen zeggen niet-actief – lid van D66.

Onder leiding van Wijffels leverde de SER adviezen over onder meer de WAO, het vervroegd pensioen en het zorgstelsel.