Reuma is in 20 jaar milder geworden

Reuma is de afgelopen 20 jaar objectief gemeten een mildere ziekte geworden, maar de patiënten van toen en nu vinden hun ziekte even erg en hinderlijk. Dat staat in het proefschrift waar epidemioloog Paco Welsing op 2 november in Nijmegen op promoveert. Welsing gebruikte de gegevens over bloedbepalingen en ontstekingsmetingen die bij patiënten in het tegenwoordige UMC St Radboud om de drie maanden worden gedaan en die sinds 1985 bewaard bleven. Welsing keek naar de eerste vijf ziektejaren. Hij concludeert dat vroegere behandeling met betere medicijnen de ziekte objectief gezien milder maakt. Waarom patiënten van nu hun ziektelast even hoog inschatten als de ernstiger zieke patiënten van ruim 10 jaar geleden, weet hij niet.