Reservaten in oceanen moeten vissen redden

Reservaten in de oceanen moeten de visstand wereldwijd op peil houden. Dat is een plan dat de IUCN, de World Conservation Union, in opdracht van de VN gaat uitvoeren.

De IUCN zal biologen en andere deskundigen vragen om gebieden aan te wijzen waar niet langer gevist mag worden. Het voorstel moet in 2008 gereed zijn om vervolgens te zorgen dat vanaf 2012 niet langer in de gebieden gevist wordt.

IUCN-directeur Achim Steiner zegt dat er de afgelopen jaren al veel is gebeurd op het gebied van bescherming van flora en fauna door het aanwijzen van reservaten, maar dat het nog lang niet genoeg is ,,in relatie tot de grote uitdagingen, zoals verlies van leefgebieden, vervuiling van kustgebieden, verdwijning van soorten, en de snelle achteruitgang van de visstand''. Het eerste zeereservaat is bijna honderd jaar oud; maar de meeste van de intussen bijna honderd reservaten stammen uit de laatste twintig jaar.

Volgens de IUCN dreigt de komende veertig jaar de helft van alle koraalriffen, een belangrijke indicator van de situatie in de oceanen, te verdwijnen. Zeker twintig procent van de koraalriffen is al verdwenen.

Opwarming van de zeewatertemperatuur heeft geleid tot de aantasting van de koraalriffen, doordat microscopische plantjes in het gebied verdwijnen.

Sinds 2003 worden pogingen ondernomen om de oceanen minder wetteloos gebied te maken. In dat jaar achtervolgden Australische autoriteiten 21 dagen een Uruguayaans visserschip dat bijna uitgestorven vis stroopte in Antarctische wateren.