Menstruatie wijzigt hersenbeeld

De hersenen van vruchtbare vrouwen verwerken emotionaliteit anders in de dagen voor de menstruatie, dan in de dagen erna. Amerikaanse onderzoekers maakten het verschil zichtbaar met MRI-hersenscans van twaalf vrouwen die één tot vijf dagen voor het begin van hun ongesteldheid en zes tot tien dagen erna werden gemeten. Liggend in de MRI-machine kregen de vrouwen series woorden te horen met een negatieve emotionele lading (verkrachting, aanslag, dood, kanker), of met positieve lading (veilig, opgelucht, vriendelijk) of een neutrale betekenis (boekenkast, klarinet).

De resultaten zijn online gepubliceerd door de Proceedings of the National Academy of Sciences (24 okt).

De woorden met negatieve en neutrale betekenis activeren voor de menstruatie een hersengebiedje middenin het voorhoofd, maar ná de menstruatie reageert een meer opzij gelegen hersendeel op die woorden. Dit soort hersenactiviteit wordt gemeten door de toevoer van bloed naar afzonderlijke hersengebiedjes te meten.

De plaats waar de onderzoekers speciaal naar keken was de voor in het hoofd liggende hersenschors, ter hoogte van de oogkassen. Daar verwerken mensen veel emotionele stimulansen. Woorden worden op emotionele lading gewogen en de hersenen bepalen of er meer of minder emotioneel op wordt gereageerd. Samengevat ligt in die voorste hersenlobs de socio-emotionele controle. `Socio' is toegevoegd omdat de meeste mensen hun emotionaliteit af laten hangen van de omstandigheden waarin ze verkeren.

De onderzoekers zijn niet verbaasd over de gevonden verschillen: het is bekend dat geslachtshormonen een forse invloed hebben op de werking van zenuwcellen in de hersenen. Eerder onderzoek liet al verandering van kennisverwerking zien, terwijl hersendelen die bewegingen aansturen minder worden beïnvloed.