Meer lesuren, maar dan in kleinere klassen 3

Marleen Barth laat zich nu weer eens van een heel andere kant horen. Na jarenlang met mevrouw Netelenbos en andere PvdA-voorgangers zoals Van Kemenade, Ritzen, Wallage en anderen verantwoordelijk te zijn geweest voor een groot aantal catastrofale ontwikkelingen in het onderwijs zoals middenschool, na-HOS-salarissen, afschaffing LTS, wil zij nu in haar rol van voorzitter Onderwijsbond CNV ,,leraren hun vak teruggeven''. Zou een publieke spijtbetuiging hier niet aan vooraf moeten gaan?

Als verbeteringen ziet zij een vermindering van het aantal lesuren en het (doen) laten ontwikkelen van lesstof door de leraren zelf. Van tekorten aan leerkrachten meent zij dat die niet zullen optreden door een verhoging van de arbeidsvreugde en daardoor meer aantrekkingskracht van het vak. ,,Extra inspanning van leraren moet ook worden gehonoreerd met een hoger salaris.''

Aan haar is blijkbaar voorbijgegaan dat tegenwoordig niet meer extra inspanningen hoger worden beloond maar alleen extra kwalitatieve (geleverde) prestaties. Maar in Den Haag roepen ze ook nog steeds ,,600 miljoen erbij voor onderwijs'' zonder dat er een prestatiebegroting bij geleverd wordt.

Gelukkig kunnen ook leraren die niet capabel of onwillig zijn om in de plannen van Barth mee te lopen, profiteren van de hogere honorering, want ,,binnen een team kunnen ze de taken verdelen''.

Het geheel van haar opmerkingen wasemt een geest van de jaren '60 uit met als meest quasi-modern culminatiepunt de opmerking: Onze onderwijsmethode [...] stamt uit een industriële samenleving, met statische kennis, die van boven naar beneden gaat. Nou en... zou ik denken en de kenner weet dat die kennis al lang niet meer statisch is.

    • Janwillem Luberti