Meer lesuren, maar dan in kleinere klassen 1

Marleen Barth van de Onderwijsbond CNV draagt met haar pleidooi voor minder lesuren voor docenten (`Geef leraren hun vak terug', NRC Handelsblad, 18 oktober) opnieuw een schijnoplossing aan voor de problemen in het onderwijs.

Het klinkt allemaal logisch en fraai wat ze zegt (,,zeggenschap over de lesstof''), maar het raakt niet aan dat grootste probleem van het hedendaagse onderwijs waar de meeste andere problemen mee samenhangen: de veel te grote klassen.

Vroeger zaten 30 onmondige leerlingen in een klas, tegenwoordig 30 mondige, waardoor een groot deel van de lestijd ronduit verloren gaat. Daaraan zal ook dat zogenaamde Nieuwe Leren ook zo'n schijnoplossing niets veranderen. Evenmin als al die andere trucs die de afgelopen jaren door pedagogen en didactici uit de kast getrokken zijn om het probleem te bagatelliseren of weg te moffelen, gedaan hebben.

Mijns inziens – maar ik ben maar een docent uit de praktijk – zouden docenten gerust meer lesuren kunnen geven, als de klassen maar kleiner zouden zijn.

    • Paul Ophey