Hoge energieprijs niet zonder flankerend beleid

De pleidooien tegen het compenseren van de stijging van de energieprijzen, zoals verwoord in twee ingezonden brieven op de opiniepagina van 1 oktober, zijn mij uit het hart gegrepen.

Marktwerking kan in dit geval veel bijdragen aan de energievoorziening op de lange termijn en aan de terugdringing van het broeikaseffect en de files.

Om de lasten voor individuele burgers te verlichten, is wel flankerend beleid nodig. Zo moeten meer goedkopere woningen worden gebouwd, vooral in het westen van het land, waardoor leden van de werkende beroepsbevolking niet alleen kleiner maar ook dichterbij hun werk kunnen gaan wonen.

Ook zou weer veel meer geïnvesteerd moeten worden in het openbaar vervoer, het redelijk alternatief voor de auto. Ten slotte moeten de belasting op de aanschaf van auto's en de wegenbelasting geheel worden afgeschaft, waardoor de autokosten minder door het bezit en meer door het gebruik van de auto bepaald gaan worden.

Het zou mij niet verwonderen als door deze maatregelen, in combinatie met de stijgende energieprijzen, de files langzaam zouden verdwijnen.

De uitgespaarde hoge kosten van de aanleg van meer asfalt en van de installatie van tolpoortjes zouden dan kunnen worden aangewend voor de uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer.

    • Ir. A. Kamphorst