Europese Unie versterkt strijd illegale houtkap

De Europese Unie versterkt de strijd tegen illegaal gekapt hout. De EU zal alleen import van ecologisch en sociaal verantwoord gekapt hout toestaan. De EU-ministers van Landbouw hebben gisteren een politiek akkoord bereikt over dit Flegt-voorstel van de Europese Commissie. Nederland voert circa 1 miljoen kubieke meter hout per jaar in. Actiegroepen als Greenpeace en Milieudefensie schatten dat ongeveer de helft hiervan illegaal is.