De Taalunie toont misplaatst leiderschap 4

Het is nog erger dan de heer Molewijk in deze krant over spelling schreef. We worden ook door de Taalunie voorgelogen. Tien jaar geleden was beloofd dat er geen nieuwe regels zouden komen, maar nu zie ik in de nieuwe lijst dat de paardebloemregel toch is veranderd en dat `stiekem' minstens twee andere regels over hoofdletters zijn gewijzigd. De leden van die spellingcommissies zijn niet alleen vernielzuchtige nepwetenschappers die ons cultuurgoed te grabbel gooien, ze zijn ook oneerlijk. Boycot die nieuwe lijst.

    • A. Verbeek