De Taalunie toont misplaatst leiderschap 3

Het is te laat voor afkeuring van de nieuwe officiële spellingwijziging. Het is echter nooit te laat voor ieders persoonlijke besluit, en allerlei collectieve besluiten, om de officiële spelling voortaan in principe te negeren.

Er zijn weliswaar belangrijker dingen dan spellingregels of protest daartegen; we kunnen ons beter over andere dingen druk maken. Maar het probleem is dat onverschilligheid telkens in het voordeel werkt van de `willekeur en waanzin'. Het is nu tijd dat de onverschilligheid een andere wending neemt. Als de spelling zo onbelangrijk is dat we gerust de richtlijnen van knoeiers kunnen volgen, dan kunnen we die richtlijnen al net zo gerust naast ons neerleggen.

    • Arend Smilde