De Taalunie toont misplaatst leiderschap 2

Ik ben van jaargang 1933. Dus toen ik geboren werd, was een vis nog een visch, en moest ik leren loopen. Gelukkig zonder dat ik me ervan bewust was, werd de spelling gewijzigd, en ik leerde dan ook in de jaren '40 correct spellen. Vergeefse moeite, achteraf bezien, want het bleek veel beter dat we in 1995 gingen spellen volgens ondoorgrondelijke regels, bedacht door een aantal dolgedraaide figuren die met een onnavolgbare pseudo-logica koeken in meerdere pannen tegelijk bakken. Er is al veel over de onzin anno 2005 geschreven, dus daar zal ik maar niets aan toevoegen, als gewone spellingconsument.

Wel vraag ik me af waarom de Nederlandse en Vlaamse ministers zo'n wangedrocht accepteren. Staat dan ergens in het Taalunie-verdrag dat wat de spellingcommissie bedenkt, onverkort wet wordt? Dat zou toch te gek voor woorden zijn. Waarom ontslaat men de huidige commissie niet, met dank voor bewezen diensten, en stelt men een nieuwe groep samen met daarin een gezond percentage `gewone' taalgebruikers die ook nog iets hebben met, bijvoorbeeld, een woordbeeld, en waarvan eveneens een percentage leden deel uitmaakt dat in staat is de pseudo-logica van de huidige commissie aan de kaak te stellen?

Misschien dat minister Van der Hoeven dan een intelligent spelling-design kan laten bespreken.

    • J.L. Verbeek