Boete voor gemist consult verdubbeld

Patiënten die hun afspraak niet nakomen met een ziekenhuisdokter, kunnen vanaf volgend jaar een boete van 40 euro krijgen. Nu is de maximale boete 20 euro. Veel ziekenhuizen beboeten wegblijvers echter niet, omdat de administratieve rompslomp volgens hen groter is dan de opbrengst.

Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) heeft daarom besloten het maximale tarief dat zorginstellingen mogen hanteren, te verdubbelen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) moet dat besluit nog goedkeuren, maar volgens het CTG is dat een formaliteit. De nieuwe boeteregeling betreft instellingen als ziekenhuizen, revalidatiecentra en trombosediensten. Huisartsen vallen er niet onder.

`Mooi weer' is volgens het CTG een van de redenen voor patiënten om niet op te dagen. In de zomer van 2003 dienden een aantal ziekenhuizen een klacht in over het grote aantal patiënten dat zonder afmelding niet kwam opdagen. Vervolgens is in het voorjaar van 2004 een vrijwillige boeteregeling ingevoerd. Uit een enquête van het CTG onder 300 zorginstanties (waarvan de helft reageerde) is gebleken dat slechts 23 instellingen boetes uitschrijven. ,,De verwachting is dat het meer zal gebeuren als de instellingen hogere boetes mogen uitschrijven'', zegt CTG-directeur Cure, Henk van Vliet. Volgens hem is onbekend hoe vaak mensen hun afspraken niet nakomen.

Ziekenhuizen mogen geen boete opleggen aan patiënten die wel komen, maar na een uur tevergeefs gewacht te hebben, weer vertrekken.