www.nrc.nl

Vandaag op de website van NRC Handelsblad onder meer een nieuwe aflevering van de rubriek Economie voor jou en een vakantie-aflevering van de scholierensite.

Economie voor jou. De rubriek Economie voor jou brengt wekelijks op maandag de achterkant van het financiële en economische nieuws door Rolf Schöndorff en Jan Pleus. Economische termen worden uitgelegd in de begrippenlijst.

Schöndorff schrijft vandaag over de Braziliaanse president Lula (foto). ,,Het was zo'n veelbelovend begin. Oktober 2002: Brazilië krijgt zijn eerste socialistische president. Lula, een man van het volk, opgeklommen uit diepe armoede. Hij had de lagere school niet afgemaakt, werd metaalarbeider en bereikte via een vakbondsloopbaan en de socialistische partij het hoogste politieke ambt. [...] Al met al gaat het met Brazilië de laatste jaren beter dan men in het begin had verwacht. Lula voerde een hervorming van het absurde pensioensysteem door plus enkele belastingherzieningen. [...] Maar Lula zelf is intussen onherstelbaar beschadigd. Mensen uit zijn omgeving zouden parlementariërs hebben omgekocht.'' Meer op www.nrc.nl/evj.

Scholierensite. De scholierensite, een website voor leerlingen in de laatste klassen van havo en vwo, is met herfstvakantie. Daarom is er een speciale vakantiesite op www.nrc.nl/scholieren. De columns van Tamar en Janneke zullen gewoon verschijnen. In plaats van een weekkrant vind je hier nu artikelen uit NRC Handelsblad van de afgelopen maanden gekozen bij twaalf schoolvakken.