Woonruimte van ouderen ondermaats

Ouderen wonen het minst goed in Zeeland en Zuid-Holland. Daar staan de meeste verzorgingshuizen die onder de maat zijn. De stad Den Haag scoort het slechtst.

Dat blijkt uit onderzoek van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen dat het afgelopen jaar bijna 1.400 instellingen inspecteerde waar 126.500 senioren wonen. Het college constateert dat tweederde van de ouderen in verzorgingshuizen in een kamer woont die onder de maat is. Hoe ouder en groter het huis, des te slechter wonen de senioren er. In verpleeghuizen voldoet meer dan de helft van de woningen niet aan de minimale kwaliteitseisen. Badkamers en wc's zijn te krap voor rolstoelen en er is onvoldoende ruimte voor verzorgend personeel.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) is niet verrast. Zij zegt dat de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de gebouwen waar ouderen wonen tegenwoordig veel hoger zijn dan vroeger. Zij trekt tot 2007 35 miljoen euro extra uit voor de verbouwing van verzorgingshuizen en 40 miljoen euro voor de renovatie van verpleeghuizen.

Een kwart van de bewoners van verzorgingshuizen leeft in een kamer kleiner dan de voorgeschreven 24 vierkante meter. Betreft het nieuwbouw dan moet de woning zelfs 45 vierkante meter zijn. Op zo'n oppervlakte woont slechts tien procent van de bewoners van verzorgingshuizen. In de drie noordelijke provincies en Overijssel en Limburg staan de beste verzorgingshuizen. De stad Den Haag heeft slechts acht procent goede gebouwen en komt daarmee als slechtste stad uit het onderzoek. Verpleeghuizen scoren gemiddeld beter dan verzorgingshuizen.

Zestig procent van de verpleeghuisbewoners moet de badkamer en wc delen met meer dan vier anderen. Het aantal appartementen voor meer dan twee personen daalt wel. Bijna 85 procent van de verpleeghuisbewoners heeft een een- of tweepersoonskamer. Maar nog altijd zijn er 170.000 senioren die op een meerpersoonskamer wonen.

De steeds hogere eisen zijn volgens het bouwcollege de voornaamste oorzaak van de slechte prestaties van verzorgings- en verpleeghuizen. Vooral verzorgingshuizen zijn veranderd van bejaardenhuizen met vooral gezonde ouderen naar instellingen die steeds meer zorg moeten verlenen aan hun bewoners op leeftijd.

Het bouwcollege wil dat er over vijf jaar duidelijke verbeteringen zijn. In overleg met de instellingen die het slechtst uit de bus zijn gekomen, bekijkt het bouwcollege hoe zij zo snel mogelijk hun huisvesting kunnen verbeteren.

De landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) eist extra investeringen. De verouderde verpleeghuizen noemt de LOC `onaanvaardbaar'. De brancheorganisatie Arcares bevestigt dat de gebouwen in de loop der jaren een verandering in functie hebben ondergaan. Volgens Arcares kan op termijn aan de gestelde eisen worden voldaan als de overheid met een actieplan komt.