Tram

Tante C. was een ongetrouwde, bescheiden, nuchtere persoonlijkheid. Onlangs is zij op 94-jarige leeftijd rustig overleden. Dat het volgens haar ook anders had kunnen gaan, bleek bij het uitzoeken van haar papieren. In een map met aantekeningen ten behoeve van nabestaanden zat een tien jaar geleden geschreven briefje, met een paperclip verbonden aan een roze giro-envelop en een door tante ondertekend overschrijvingsbiljet, waarop ingevuld een bedrag van duizend gulden. De tenaamstelling ontbrak, maar het briefje gaf de verklaring:

`L.S. Als ik kom te overlijden doordat ik onder een tram ben geraakt, gelieve dan aan de trambestuurder een troostbedrag te doen overhandigen à f 1000,-.'

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • A.W. Wichers Hoeth