Sterke toename bedreigingen per email na 2002

Het aantal bedreigingen per email is de laatste jaren `explosief' toegenomen. Er zijn aanwijzingen dat behalve politici ook journalisten, notarissen en advocaten sinds 2002 vaker en ernstiger worden bedreigd.

Dat staat in een vandaag verschenen, verkennend onderzoek van de Utrechtse hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk en enkele collega's van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. De onderzoekers geven geen exacte aantallen, maar baseren zich op enquêtes onder de beroepsgroepen. Bovenkerk zegt in een toelichting dat er sprake is van een vrij plotselinge toename van bedreigingen vanaf 2002, die volgens hem specifiek is voor Nederland. ,,Het heeft te maken met de politieke verwikkelingen rond Pim Fortuyn'', aldus de criminoloog tegen het persbureau ANP. ,,Dat is een interpretatie. Het zal ook iets met het algemene verval van waarden en normen te maken hebben.''

Doelwit van dreigementen zijn vooral politici, bestuurders, ambtenaren van gemeentelijke diensten, opsporingsambtenaren van politie en Justitie, maar ook steeds vaker journalisten, advocaten en notarissen. Bedreigingen van vooral (overheids)functionarissen werden volgens het rapport vóór 2002 veelal schouderophalend afgedaan, ook door de slachtoffers. Voor een deel werden ze beschouwd als iets `dat er nu eenmaal bij hoort'. De moord op Fortuyn op 6 mei 2002 en die op Theo van Gogh bijna een jaar geleden, hebben daarin verandering gebracht.

De onderzoekers bevelen aan dat slachtoffers van bedreigingen niet direct aangifte doen. Het is belangrijk dat beroepsgroepen `behoorlijke' procedures opstellen hoe mensen met bedreigingen moeten omgaan. De beroepsgroep zou een dreigement ook eerst intern op waarde moeten schatten.

Het Utrechtse onderzoek is gedaan in opdracht van het programma Politie en Wetenschap in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken. Er komen twee vervolgstudies, bij het Pompe Instituut en het Instituut voor beleidsonderzoek- en advies van de Universiteit Tilburg. De vervolgonderzoeken moeten meer inzicht geven in aard, ernst en gevolgen van bedreigingen maar ook in de motieven en kenmerken van daders.