Retour Den Haag-Brussel

Een fiets met explosieven?

Heel Amsterdam-West weet sinds kort waar Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks, woont, zo denkt ze zelf. Voor haar huis stond vorige week namelijk plotseling een wit bewakingshuisje dat een ronkend geluid maakt. Sinds de politie op vrijdag 14 oktober zeven personen aanhield op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie worden de fractievoorzitters allemaal bewaakt. En waar de meesten ervoor kiezen dat stilzwijgend te accepteren, schrijft Halsema er onder de kop Het huisje over in haar weblog (www.femkehalsema.nl) van vorige week.

Het huisje, een politiehuisje, zorgt voor nogal wat consternatie in de buurt, meldt Halsema. Allereerst neemt het in het immer overvolle Amsterdam-West vier parkeerplaatsen in beslag. Ten tweede maakt het huisje lawaai, omdat er een generator bij staat. Niet zo `groen' en Halsema geneert zich dan ook kapot, schrijft ze. Toen het huisje geplaatst werd, kon ze ternauwernood voorkomen dat een heel rek met fietsen op een vrachtwagen werd geladen. Navraag over het waarom van deze actie leidde volgens Halsema tot ,,kafkaësk'' gedoe. De verklaring: er zou een fiets met explosieven tussen kunnen staan. Halsema: ,,Mijn arme buurvrouw had haar eigen fiets met kinderzitjes en fietstassen niet eerder als een `terroristisch risico' beoordeeld.''

En de zin van dit hele circus, daar plaatst Halsema grote vraagtekens bij. ,,'s Ochtends ga ik met de kinderen de deur uit, zwaai naar de aardige dienstdoende agenten om zonder enige controle of beveiliging de straat uit te fietsen. De agenten kijken vervolgens de hele dag naar mijn lege huis en gesloten voordeur.''

Halsema verzucht dat ze blij zal zijn als het huisje plaatsmaakt voor permanent cameratoezicht. ,,Dan kan ik de buren weer onder ogen komen.'' (EK)

Hekjes bij de lift

Gehamer en geboor omwille van de veiligheid ook aan de Rue Wiertz in Brussel waar de gebouwen van het Europees Parlement zijn gevestigd. Het verschijnsel toegangspoortjes die alleen met een pasje kunnen worden geopend bestaat daar al jaren, net als het van vliegvelden bekende röntgenapparaat. Een controle die de 732 leden van het parlement zelf overigens niet hoeven te doorstaan, want als europarlementariër moet je natuurlijk nog wel aanspraak kunnen maken op een páár privileges. Hun pasjes zijn de garantie voor onbelemmerde toegang.

De verbouwingsoperatie die nu al maanden aan de gang is bij de ingang van het Spinelligebouw is onder meer bedoeld om een levensgroot beveiligingslek te dichten. Want terwijl iedere bezoeker en diens bagage door het röntgenapparaat heen moest om de Europese tempel der democratie te kunnen betreden, gold deze beveligingsprocedure niet voor de onder het gebouw gelegen vijf verdiepingen tellende parkeergarage. Wie met de auto de garage in wil moet zich weliswaar legitimeren, maar wie later met de lift zijn of haar auto wilde ophalen, kon tot voor kort ongestoord één van de zes liften nemen naar de garage nemen. Om vervolgens in de garage bijvoorbeeld kilo's explosief materiaal te stallen. De oplossing is even simpel als effectief. Sinds kort staan de toegangshekjes nu voor de liften. (MK)

Meer beveiliging

De kosten die het rijk maakt voor beveiliging en bewaking zullen als gevolg van aanhoudende dreigingen de komende jaren flink oplopen, zo blijkt uit een begin dit jaar verstuurde brief van nationaal terreurcoördinator Tjibbe Joustra. De Algemene Inlichtingen- enVeiligheidsdienst (AIVD), de politie, de brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB) en de bijzondere bijstandseenheden (BBE) krijgen er geld bij. Met het extra geld voor de AIVD worden er zestig extra mensen aangenomen. Binnen de politie is vooral de stijging van de begroting van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) opmerkelijk: die dienst krijgt er de komende jaren jaarlijks 9 miljoen euro extra bij. De DKDB is onder meer verantwoordelijk voor de 24-uurs-beveiliging van Kamerleden als Hirsi Ali (VVD) en Wilders (Groep Wilders).