Kritiek op afsluiting Gazastrook

De speciale gezant van het Kwartet, James Wolfensohn, heeft Israël gekritiseerd voor het hermetisch afsluiten van de Gazastrook sinds de ontruiming van de joodse nederzettingen in augustus.

Wolfensohn, die door het Kwartet – de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Verenigde Naties en Rusland – is belast met het coördineren van plannen voor de wederopbouw van de Gazastrook, schrijft in een brief aan zijn opdrachtgevers dat de Israëlische regering ,,moeilijke besluiten uitstelt en delegeert aan langzaam werkende ondercomités''.

Volgens Wolfensohn, de Amerikaans-joodse oud-president van de Wereldbank, is ,,zonder een ingrijpende verbetering van het vrije Palestijnse verkeer van goederen, diensten en personen een oplossing van het conflict onmogelijk''. Sinds het vertrek van de Israëlische kolonisten en de militairen blijven de grensovergangen naar Israël en naar Egypte voor de 1,4 miljoen Palestijnen in de Gazastrook nagenoeg gesloten. De grenspost bij Rafah naar Egypte is dicht voor al het goederenverkeer en alleen moslims die naar Mekka reizen mogen passeren, mits zij jonger dan 15 of ouder dan 55 jaar zijn. Het personenverkeer via Eretz (naar Israël) is gedaald tot nog geen 100 per dag. Dat zijn overwegend ernstig zieken. Via de grenspost Karni worden wel levensmiddelen en humanitaire hulp naar de Gazastrook vervoerd, maar kunnen Palestijnse producten niet worden geëxporteerd.

In de afgelopen weken is er tussen de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit overleg geweest over het openen van de grenspost Rafah, maar werd geen akkoord bereikt. De Israëlische regering is verdeeld over het openen van Rafah en het toelaten van veiligheidscontroleurs van de EU die erop zouden moeten toezien dat er geen wapens worden gesmokkeld. Wolfensohn pleit in zijn brief ook voor het snel tot stand brengen van een verbinding tussen de Gazastrook en de bezette Westelijke Jordaanoever. Ook daarover voert de Israëlische regering een moeizame interne discussie.

Intussen heeft Israël onder druk van de VS de bezwaren tegen deelname van de moslimfundamentalistische organisatie Hamas aan de Palestijnse parlementsverkiezingen afgezwakt. Sharon zei onlangs dat zijn regering de verkiezingen zou tegenwerken als Hamas meedeed. Ministers hebben nu verklaard dat Israël zich niet zal bemoeien met interne Palestijnse zaken. De Amerikanen hebben geen bezwaar gemaakt tegen deelname van Hamas, dat net als de regerende Fatah-partij over gewapende vleugels beschikt.