Kamer: schuld niet kwijtschelden

De schuldkwijtschelding voor Nigeria waarmee minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) heeft ingestemd, stuit op brede weerstand in de Tweede Kamer.

Pagina 3