Hulp Pakistan

Het bericht Toch tv-actie Pakistan (22 oktober, pagina 1) meldt dat de opbrengst van de geldinzameling voor Pakistan vooralsnog ver achterblijft bij het resultaat van eerdere nationale hulpacties. De opbrengst van de inzameling voor Pakistan ligt in lijn met die van eerdere hulpacties; de hoge opbrengst van de actie voor de slachtoffers van de tsunami-ramp was uitzonderlijk. Aan VN-coördinator Jan Egeland werd de uitspraak toegeschreven dat de hulp ,,compleet ontoereikend is''. Dit is gezegd door de Pakistaanse president Musharraf. De ,,vrees voor een tweede, massale sterftegolf'' is geuit door Kofi Annan. Er is geen ,,ministerie van Ontwikkelingssamenwerking'', wel een minister voor Ontwikkelingssamenwerking, die onder Buitenlandse Zaken valt.