Eis herkeuringen WAO'ers te staken

Uitkeringsinstantie UWV moet nog deze week stoppen met de herkeuring van WAO'ers. Anders spant de stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) een kort geding aan om stopzetting te eisen.

Pagina 3