Aanbevelingen van bisschoppen laten alles bij het oude

De bisschoppensynode over de eucharistie die dit weekeind is afgesloten heeft geen enkele inhoudelijke verrassing opgeleverd. De 250 bisschoppen, afkomstig uit de hele wereld, onderschrijven de uitsluiting van gescheiden en hertrouwde personen van de communie.

Ook het celibaat blijft onaangetast; ook `rijpere getrouwde mannen' mogen geen priester worden. Het gezamenlijk ter communie gaan van groepen protestanten en katholieken blijft taboe, omdat de protestanten de verandering van brood en wijn in de persoon van Jezus niet onderschrijven.

Ten slotte werd bekrachtigd dat katholieke politici, die door steun aan abortus of homohuwelijk tegen de kerkleer ingaan, de hostie kan worden geweigerd.