Zorgwet niet helder voor Nederlanders in buitenland 1

Nederlanders in het buitenland zouden `klagen' over hogere zorgpremies, aldus Adriaan Hiele in NRC Handelsblad van 8 oktober. Het klinkt als onnodig zeuren. Is het onnodig zeuren als ik bijna drie keer en mijn echtgenote bijna twee keer zoveel moet gaan betalen? Dat is een vaststelling. En een onaanvaardbare financiële verslechtering.

Meneer Hiele beweert dat niemand onomwonden en eerlijk zijn huidige en verwachte situatie uiteenzet en aantoont waar de pijn zit. Met een beetje moeite kan hij over onze situatie lezen en vaststellen hoe het zit.

De uitleg over wie onder de nieuwe wet valt is voor de Nederlanders in het buitenland op z'n zachtst gezegd niet erg helder. Ik ben niet verzekerd voor de AWBZ, ik woon niet in Nederland en ik betaal geen loonbelasting in Nederland. Toch word ik tot die nieuwe zorgverzekering verooordeeld.

Ik heb geen enkel probleem met zo'n verplichting. Ook niet met premiebetaling. Wel met een verveelvoudiging van de premie en een verslechtering van zorg resp. vergoeding.

Het zij nog maar eens herhaald: de Franse CPAM, waar ik me moet aanmelden, vergoedt tot 70 procent en ziekenhuisopname tot 80 procent, AWBZ-zorg en vergoeding zijn nihil. Mag ik daartegen bezwaar hebben?

Ik ontken niet dat ,,de buitenlandse zorgverleners en verzekeraars een uitstekende zorg kunnen verlenen''. Misschien soms beter dan in Nederland! En zonder wachtlijsten. Waar het nu om gaat is wie betaalt wat en is er een redelijke verhouding tussen de premie en het `woonlandpakket'. Dat woonlandpakket waaraan ik me graag toevertrouw, kent in Frankrijk een reële prijs en dat is ongeveer 7 procent van mijn bruto inkomen. Het CVZ gaat van mij ongeveer 20 procent inhouden!

    • John de Gier