Winkelen met je dood

Het gezegde `de een zijn dood is de ander zijn brood' is naadloos van toepassing op een overlijdensrisicoverzekering of OVR. Een verzekering die aan de begunstigde(n) een bedrag ineens, of in termijnen, uitkeert na het overlijden van de verzekerde(n).

De verzekeraar loopt het risico dat iedereen die zijn einde voelt naderen snel een OVR sluit en deze beschouwt als een loterij zonder nieten. Daarom moet een verzekerde bijna altijd een gezondheidsverklaring invullen. Die bepaalt of je wel of niet wordt geaccepteerd, of alleen tegen een hogere premie. Voor verzekerde bedragen boven de 160.000 euro moet een andere huisarts dan de eigen een keuring uitvoeren. Boven de 350.000 euro is dat een internist.

Je verwacht dat de premie voor zo'n simpele polis – de moeder van alle verzekeringen – bij iedere maatschappij gelijk is, maar dat is niet zo. Zo blijkt onder meer uit een ranglijst per 1 oktober 2005 van elf verzekeraars die onlangs in een advertentie in deze krant stond. Vanzelfsprekend staat de adverteerder zelf bovenaan met een jaarpremie van 954 euro. Bij nummer elf betaal je met 1.870 euro bijna tweemaal zoveel. Daarom loont het de moeite om te winkelen met je dood. Dus accepteer niet klakkeloos het voorstel van je assurantiebemiddelaar.

Zo'n premievergelijking heeft alleen zin wanneer je een standaard verzekerde kiest. In dit geval een niet-rokende man van 35 jaar geboren op 1 januari 1970, die zich voor 250.000 euro verzekert voor de komende 30 jaar. Dus tot zijn 65ste.

De goedkoopste verzekeraar stelt naast het niet-roken nog twee eisen aan potentiële verzekerden: ze moeten meer verdienen dan 50.000 euro en beschikken over een netto vermogen (bezit minus schuld) vanaf 250.000 euro, in de vorm van bijvoorbeeld een eigen huis.

Deze maatschappij stelt dat uit statistisch onderzoek blijkt dat mensen met een hogere sociaal-economische status een kleinere kans hebben om voor hun 65ste jaar te overlijden. Ook niet-rokers hebben beduidend betere levenskansen dan rokers. Een lagere premie is dan logisch. Deze verzekeraar pikt zo de krenten uit de overlijdenspap, wat de concurrenten niet op prijs stellen.

Overigens betaalt een niet-rokende vrouw per jaar 707 euro premie, tegen de voornoemde man 954 euro. Vrouwen zijn nu eenmaal het sterke geslacht. Op elke leeftijd – van baby tot hoogbejaarde – overlijden er minder vrouwen dan mannen.

Wie zich eerst zelf wil verdiepen in deze materie om daarna een verzekering af te sluiten, rechtstreeks of via een tussenpersoon, vindt op internet niet minder dan 155.000 websites via het trefwoord overlijdensrisicoverzekering in de zoekmachine Google. Bekende sites zijn: www.independer.nl, www.expiratieweb.nl, www.geencentteveel.nl en www.lifestylerisico.nl. Achter deze sites zitten bijna altijd bedrijven uit de verzekeringswereld. Zie de beoordeling in de Consumenten Geldgids van september 2004.

Bedenk dat u dit doet om een gat in uw overlijdensrisico te dekken. Daarom moet u eerst berekenen welke OVR's u al heeft en hoeveel en onder welke voorwaarden deze uitkeren. De bekendste zijn deze. De drie uitkeringen die de Algemene Nabestaandenwet biedt. De nabestaandenvoorzieningen van ouderdomspensioenen, en de dekking in een hypotheekconstructie. Veel huishoudens zijn dus al gedekt. Maar is dat voldoende in geval van nood?

In OVR-publicaties gaat het vaak over nabestaanden: partner, kinderen, ouders, broers of zusters. Dat hoeft niet per se. Je (man of vrouw) kunt een OVR sluiten voor een voor anderen onbekende persoon. Bijvoorbeeld je vriend of vriendin die je financieel ondersteunt, zonder dat iemand het weet.

Maar die staat in de kou. Een voorwaarde is wel dat die geliefde de verzekering sluit en de premie betaalt. Na het overlijden valt de uitkering dan onbelast en rechtstreeks in handen van de polishouder en valt niet in de belaste nalatenschap.

Kan de polishouder die premies 20, 30 jaar lang betalen? Nee, want hij of zij heeft immers niet zoveel geld. De verzekerde, die beter bij kas zit, kan de premie dan onbelast schenken, tot 2.582 euro per 24 maanden. Daarvoor kan je een flinke OVR sluiten.

    • Adriaan Hiele