Werkgever wil geen WAO'er of oude werkloze

De bereidheid van werkgevers om herkeurde WAO'ers en oudere werklozen aan te nemen, is gering. Uit onderzoek van het tijdschrift IntermediairPW, dat vandaag verschijnt, blijkt dat bijna driekwart van de werkgevers niet van plan is het komende jaar een ex-WAO'er of een oudere WW'er aan te nemen.

Het kabinet laat momenteel 325.000 WAO'ers herkeuren. Tot nu toe wordt ongeveer de helft van hen geheel of gedeeltelijk goedgekeurd, wat betekent dat hun uitkering wordt verminderd of stopgezet. Tegelijk hebben circa 62.000 WW'ers van 55 jaar en ouder weer een sollicitatieplicht gekregen. Net als de WAO'ers worden zij in reïntegratietrajecten en sollicitatieklasjes klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Maar uit een enquête onder 572 P&O'ers, lijnmanagers en directeur-eigenaren blijkt dat bedrijven niet op deze groep zitten te wachten.

De onderzoekers, Paulien Bakker en Peter Boerman, hebben de resultaten voorgelegd aan minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA). Die ziet er ook positief nieuws in. Het afgelopen jaar nam 26 procent van de werkgevers een ex-WAO'er aan. Verder had 43 procent geen aanbod van solliciterende ex-WAO'ers, dus 31 procent had wel aanbod maar nam er geen een aan. De Geus: ,,31 procent versus 26 procent die het wel gedaan heeft. Dat is bijna evenveel, dat vind ik goed nieuws.''

Van de organisaties die wel een ex-WAO'er aannamen, meent 84 procent dat deze even goed functioneert als de gemiddelde werknemer. ,,Het is het beste nieuws dat ik vandaag gehoord heb'', zegt De Geus. ,,Daar kunnen wij toch gewoon campagne mee voeren?''