Waarom plaatst u brieven met leugens over AOW?

Het is voor mij onbegrijpelijk dat brieven waarin pertinente leugens staan geplaatst worden. Nog erger is het dat de journalist aan deze leugens voorbijgaat. Foei! Zo schrijft L.H. dat iedereen weet dat werkenden de AOW moeten opbrengen voor de 65-plussers. De 65-plussers hebben deze AOW zelf betaald hoor! Zeker is ook dat de huidige 65-plussers zo lang hebben betaald dat de huidige generatie werkenden dit nooit meer inhaalt. Vroeger gingen mensen immers al op hun 15de of 16de werken. Tegenwoordig studeren de meesten tot hun 20ste en voor hun 50ste zijn ze al moe.

(M.d.R.)

Toen in 1957 de eerste AOW-uitkeringen verstrekt werden, ging die uitkering naar 65-plussers die zelf nooit AOW-premie hadden betaald. De AOW-uitkeringen worden betaald door de werkenden. Dat was toen zo, en dat is nu nog steeds zo. Tussen uw 15de en uw 65ste bouwt u aanspraken op op de AOW. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is in Nederland wonen. U hoeft er niet eens premie voor te betalen. Alleen mensen die werken en mensen met een uitkering dragen AOW-premies af. Premies die niet bedoeld zijn om hun eigen toekomstige uitkering mee te financieren, maar die bestemd zijn voor de uitkeringen van de huidige AOW'ers.

Uw stelling dat de huidige generatie 65-plussers langer voor de AOW heeft betaald dan de huidige generatie 65-minners ooit zal doen klopt evenmin. Alleen mensen die in 1942 of later 15 jaar waren en vanaf dat moment een baan hadden, kunnen in theorie 50 jaar lang (de opbouwperiode van de AOW) premie hebben betaald. Dat zijn niet de huidige AOW'ers, maar de groep die pas in 2007 of later AOW krijgt. Degenen die ouder zijn, hebben minder betaald. Bovendien heeft minstens de helft van deze generatie helemaal geen premie betaald, want getrouwde vrouwen waren destijds meestal huisvrouw zonder inkomen.

Al met al zijn er tegenwoordig heel wat meer mensen die AOW-premie betalen dan vroeger. Ze beginnen er weliswaar een paar jaar later mee, maar ze doen wel bijna allemaal mee, de mannen en de vrouwen. Dat ze vroeg stoppen met werken (overigens is het gros van de huidige 65-plussers ook eerder gestopt, want die trend bestaat al sinds de jaren tachtig) doet daar niets aan af, want ook prepensioeners betalen tot hun 65ste AOW-premie.

    • Wilma van Hoeflaken