Tandarts moet medische gegevens doorgeven

Ik ben een tandarts in gewetensnood. De declaraties van de behandelingen van mijn patiënten moet ik buitengewoon gedetailleerd aan de zorgverzekeraar overleggen. Daarmee overtreed ik de wet persoonsgegevens. De behandelingen van mijn klanten die straks een naturapolis hebben, declareer ik bij de zorgverzekeraar die een patiëntendossier kan aanleggen zonder dat mensen zich dat realiseren. (Jan Slotemaker uit Heeswijk)

Om de nieuwe zorgverzekeringswet te kunnen uitvoeren en zorgverzekeraars te laten concurreren, is het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk. Voor tandheelkundige zorg is in de huidige tariefwetgeving bepaald dat de beschrijving van de tandartsbehandelingen (bijvoorbeeld een eenvlaksvulling) op de declaratie moet worden vermeld. Zo kan de behandeling worden vergeleken met het ervoor geldende tarief. De nieuwe Zorgverzekeringswet die vanaf 1 januari ingaat verandert niets aan deze bestaande praktijk en verandert ook niets aan het medisch beroepsgeheim. Het ministerie van VWS en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zeggen dat er juist voor het eerst een wettelijke regeling voor de uitwisseling van persoonsgegevens komt. Die regeling ontbrak in de huidige wet. Momenteel zijn persoonsgegevens dus minder goed beschermd dan straks. Van gewetensnood door het overtreden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hoeft volgens het ministerie geen sprake te zijn. Het CPB heeft eerder wel gezegd dat het uitwisselen van hele specifieke patiëntgegevens eigenlijk strijdig is met de wet. Tandartsvereniging ANT deelt de visie van de heer Slotemaker. De ANT vindt dat (tand)artsen een onafhankelijke positie moeten behouden.

De redactie beantwoordt vragen van lezers over het nieuwe zorgstelsel. Vragen per e-mail naar zorgstelsel@nrc.nl.

    • Antoinette Reerink