Polen

In het artikel Vast personeel werkt Polen weg (21 oktober, pagina 1) staat dat Poolse uitzendkrachten in België onder het Belgische minimumloon betaald krijgen. Dat is niet juist. Zij krijgen uitbetaald volgens de voor hen geldende CAO, en krijgen een deel van het loon in natura uitbetaald in de vorm van huisvesting en transport.