Past binnen Europees beleid

,,De aankoop van deze raketten past goed binnen een Europees defensiebeleid'', zegt Daniel Keohane, als senior research fellow verbonden aan de denktank Centre for European Reform in Londen. ,,In het algemeen hebben de Europeanen meer precisieraketten nodig als ze militaire operaties op niveau willen uitvoeren – en de kans is reëel dat dat ervan komt. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de Europeanen opnieuw in actie moeten komen in Kosovo, en deze keer zullen ze veel meer op zich moeten nemen, want de Amerikanen zijn druk bezig in Irak en elders.

,,Als je kijkt naar het bedrag dat de Europeanen jaarlijks aan defensie besteden, 180 miljard, dan krijgen ze, zoals de Amerikanen zeggen, erg weinig bang for the buck, weinig waar voor hun geld. Nederland wordt hier in Londen, in Parijs en ook door de Amerikanen, in militair opzicht serieus genomen voor een land van die omvang. Als Nederland een rol wil blijven spelen in de Europese defensie, dan moet het op elk niveau kunnen deelnemen aan militaire operaties, van hoog in het geweldsspectrum tot en met humanitaire hulpverlening. En politiek is het natuurlijk voordelig als men ziet dat Nederland zijn aandeel levert.

,,Wel kan er bij het gebruik van dit soort wapens natuurlijk altijd iets misgaan – maar ook bij vredestroepen kunnen fouten worden gemaakt. De vraag zal bij een blunder zijn: wie heeft de raket afgevuurd?, maar ook: welke inlichtingendienst heeft de foute informatie geleverd, en wie heeft welke instructies gegeven? En als het een gezamenlijke, bijvoorbeeld een Europese actie is, dan moet de Europese Unie als geheel haar excuses maken.

,,Het komt erop neer dat je de vraag moet stellen: waar ziet Nederland zichzelf in de toekomst militair optreden? Er zijn veel redenen om aan te nemen dat de EU steeds meer militaire operaties op zich zal nemen. In de meeste gevallen zal het gaan om vredeshandhaving. Maar soms zullen het misschien interventies zijn. En ook als er maar kleine aantallen militairen bij betrokken zijn, dan zullen ze toch materieel nodig hebben – en daar horen kruisraketten bij. En het is toch ook beter precisiewapens te hebben dan ouderwetse `domme' bommen, die veel meer burgerslachtoffers kunnen maken?''