Opnieuw kritiek op inspraakorgaan

Het Amsterdamse Inspraakorgaan Zuid-Europese Gemeenschappen vertegenwoordigt niet de mening van de achterban over integratie. Dat betogen zowel de Bosnische vluchtelingen in de hoofdstad als het landelijk inspraakorgaan Zuideuropese Gemeenschappen (Lize). Ze hebben scherpe kritiek op de voorstellen van het Amsterdamse inspraakorgaan om harder op te treden tegen allochtonen die weigeren te integreren. De organisatie reageerde - maanden later dan de voorgeschreven termijn - deze week alsnog op de nota Heroriëntatie Integratiebeleid van de gemeente Amsterdam, die dit voorjaar verscheen.

In haar eigen advies pleit het inspraakorgaan ondermeer voor een burkaverbod in Amsterdam, het stopzetten van de uitkering van allochtonen bij ongewenst gedrag en het afschaffen van gescheiden ruimten voor mannen en vrouwen in moskeeën. De stichting Bosnië Hercegovina, die de belangen behartigt van Bosnische vluchtelingen in Amsterdam, vindt dat het inspraakorgaan de huidige sfeer in Nederland aangrijpt ,,om hun verlangens naar een totalitair regime te uiten''.

Volgens Lize heeft de organisatie met de toon van haar nota ,,op een zeer ongelukkige en onwenselijke manier de discussie over integratie aangewakkerd''. Volgens het landelijk inspraakorgaan zou de aandacht ,,er juist op gericht moeten zijn om maatschappelijke binding te bevorderen en radicalisering tegen te gaan''.

Eerder deze week dienden ruim twintig Turkse en Marokkaanse moskeeën in Amsterdam een klacht in tegen het advies bij het Lokaal Meldpunt Moslimdiscriminatie in het stadsdeel De Baarsjes.