Nee, stabiliteit leidt tot verstarring

Een breed scala aan partijen in de Tweede Kamer voorkomt dat één stroming haar stempel drukt op de samenleving. Door ook minderheden een stem in het parlement te geven, dient dit systeem de democratie. Stabiliteit in de Tweede Kamer kan ook gemakkelijk leiden tot verstarring. Maar de hindermacht van partijen bij wezenlijke vernieuwing is niet voorbehouden aan kleine partijen. Het CDA heeft jarenlang de liberalisering van abortus en euthanasie voorkomen en nu nog houdt de VVD wezenlijke milieu-innovaties tegen. In die balans kies ik voor stabiliteit. Bij de wijze waarop nu door het kabinet-Balkendende de solidariteit wordt aangetast, is de inbreng van de ChristenUnie, zonder angst de macht te verliezen, van groot belang.

    • Jos van der Schot Amsterdam