Krijgt elke weduwe nabestaandenpensioen?

Bij een lijfrenteverzekering gaat de helft van de inleg de eerste vijf jaar op aan provisie en bijkomende kosten.

Mijn vrouw heeft een kleine deeltijdbaan en ik overweeg voor mezelf te beginnen. Dan bouw ik geen pensioen meer op. Maar hoe zit het met het nabestaandenpensioen? Krijgt elke weduwe automatisch een nabestaandenpensioen van de overheid?

(H.v.D.)

Uw vrouw komt alleen in aanmerking voor een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet) als zij geboren is voor 1950, of als er in het gezin kinderen onder de 18 zijn. De ANW bedraagt maximaal 70 procent van het minimumloon. Als er kinderen zijn is de uitkering iets hoger.

Hoeveel uw vrouw zou krijgen, hangt af van haar inkomen. Een deel van haar inkomen wordt in mindering gebracht op de uitkering. De helft blijft buiten beschouwing, plus eenderde van het meerdere. Omdat de uitkering laag is, betekent dit in de praktijk dat nabestaanden met een eigen inkomen niet gemakkelijk een ANW-uitkering krijgen.

Het is mogelijk dat uw vrouw ook nog een nabestaandenpensioen zou ontvangen van uw huidige pensioenregeling. Dit hangt af van de regeling. Bij een nabestaandenpensioen op opbouwbasis krijgt ze een uitkering. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis niet, want dan wordt er alleen uitgekeerd zolang u in dienst bent. De hoogte van dit pensioen telt niet mee bij het vaststellen van de hoogte van de ANW-uitkering.

    • Wilma van Hoeflaken