Ja, het voorkomt belangengroepen

Het instellen van een kiesdrempel zou ik een zeer goed initiatief vinden. Het voorkomt dat allerlei belangengroepen in het parlement vertegenwoordigd zijn waarvan we al vaak gezien hebben dat ze grote moeite hebben zich als partij in de Kamer te organiseren.

Verder is de aanwezigheid van dit soort partijen niet bevordelijk voor de kwaliteit van het werk van het parlement op langere termijn. De Kamer wordt immers voor vier jaar gekozen. Een kanttekening bij het instellen van een kiesdrempel is, dat een aantal kleinere partijen, die hun toegevoegde waarde door de jaren heen bewezen hebben, uit de Kamer zullen verdwijnen.

    • Koen Pruymboom