Internet Voorkeur

Vogelgriep. Er is meer over de vogelgriep op internet te vinden dan dure recepten voor griepremmers. Niet alleen de website van deze krant, maar ook die van het ministerie van Landbouw heeft een Dossier Vogelgriep samengesteld. Daar is ook praktische informatie te vinden voor onder andere reizigers en kippenhouders.

De wereld gezondheidsorganisatie WHO heeft een (engelstalige) website die helemaal aan vogelgriep gewijd is. De website toont ook de ontwikkelingen in Azië, en de manier waarop overheden zich voorbereiden op een mogelijke pandemie.

Wie de laatste ontwikkelingen wil volgen, kan terecht op ProMED-mail. Dit wereldwijde platform voor nieuws over vogelgriep en andere infectieziekten biedt berichten uit de media, van wetenschappers en van overheden.

http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=1000&_dad=

portal30&_schema=PORTAL30

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/http://www.promedmail.org/pls/promed/f?p=2400:1000