Interne crisis UWV over herkeuring

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft het uitkeringsinstituut UWV opheldering gevraagd over een intern rapport. Daaruit blijkt dat er bij het personeel grote onrust is. Keuringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn het niet eens met de manier waarop zij de herkeuring van 325.000 WAO'ers moeten uitvoeren. Daardoor zou er sprake zijn van een vertrouwenscrisis tussen hen en de directie. De CDA-fractie in de Tweede Kamer en de oppositie hebben de minister gevraagd snel in actie te komen.

Het gaat om een concept-verslag van vijf groepsgesprekken die op initiatief van de UWV-leiding waren georganiseerd om uit te vinden in hoeverre er onvrede heerst onder de keuringsartsen en arbeidsdeskundigen. Volgens een woordvoerder waren er signalen dat het niet goed ging, en wilde het management onderzoeken hoe de situatie kon worden verbeterd. Aan de gesprekken deden enkele tientallen keuringsartsen en arbeidsdeskundigen mee. Zij kregen het rapport toegestuurd om te beoordelen of zij zich konden vinden in de weergave van de gesprekken. Volgens RTL Nieuws, dat het rapport in handen heeft gekregen, staan er opmerkingen in als ,,de directie is alleen geïnteresseerd in aantallen, niet in de kwaliteit van de keuring''.

Kamerlid Bussemaker (PvdA) spreekt van ,,een zeer ernstig rapport dat signalen bevestigt die ik zelf al anoniem, via e-mail kreeg vanuit het UWV''. Volgens het Kamerlid staat in het rapport dat er een cultuur van machteloosheid, wantrouwen en cynisme heerst. ,,De mensen die de herkeuringen moeten uitvoeren, voelen zich voor morele en ethische dilemma's geplaatst.'' Bussemaker heeft de minister gevraagd om te reageren op het rapport. Kamerlid De Wit (SP) wil een parlementair onderzoek naar de problemen bij het UWV.

Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op de herkeuringsoperatie. De vereniging van keuringsartsen (NVVG) luidde in mei al de noodklok. En onlangs waarschuwde de Stichting van de Arbeid, het overlegplatform van de werkgeversorganisaties en de vakbeweging, dat de herkeuringsoperatie te streng dreigt uit te vallen. Bij bijna de helft van de WAO'ers die tot nu toe zijn herkeurd, is de uitkering stopgezet of verlaagd. Er werd verwacht dat dit in een kwart van de gevallen zo zou zijn.