Hete brij

Over een ouder die bezwaar maakte tegen de beslissing zijn kind op een vmbo/havo-school te plaatsen en niet in een havo/vwo-brugklas schrijft Leo Prick: `Die directie bepaalt wat goed is voor uw kind en als u niet tevreden bent gaat u maar naar een andere' (W&O 14 okt). Verderop stelt hij: `Zo'n bestuur vindt het maar lastig als de belangstelling voor de ene school toe- en voor een andere afneemt.' Huisvestings- en personele problemen worden volgens Prick door het bestuur opgelost door geen of onvoldoende rekening te houden met de belangen van de individuele leerling: `Die problemen voorkom je door als bestuur te bepalen naar welke school uw dochter moet.'

Een zware beschuldiging: er wordt onder invloed van de schaalvergroting door schoolbestuur en schoolleiding geen rekening gehouden met de aanleg en de mogelijkheden van individuele leerlingen.

Je mag verwachten dat zo'n bewering wordt onderbouwd door gegevens als Cito-scores en adviezen van basisscholen die aantoonbaar terzijde zijn geschoven door de toelatingscommissie. Die commissies zijn overigens goed op de hoogte van discrepanties tussen de verwachtingen van ouders en uitkomsten van test en schooladvies.

Men bedrijft geen statistiek op basis van een enkel slecht toegelicht geval en men beschuldigt niet lichtvaardig schoolleiding en schoolbestuur. Wie dat doet, past niet in de bijlage Wetenschap & Onderwijs.

Er gaat volgens Prick weinig goed voor de klas. Ik raad hem aan wat regelmatiger rechtstreeks kennis te nemen van het onderwijs. Op veel scholen, ook en juist in het vmbo, wordt door leraren en schoolleidingen hard en inventief gewerkt. Daarvan getuigen vaak de andere artikelen in de bijlage.

    • Bestuurslid van Stichting Openbaar V.O. in Gouda
    • Ph. den Hertog
    • Oud Schoolleider