`Gemeente kan radicaal niet traceren'

De verwachting van het kabinet dat gemeenten en lokale organisaties een cruciale rol kunnen spelen in het vroegtijdig signaleren van potentiële terroristen is niet realistisch.

Dat zeggen directeuren van scholen, ambtenaren en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in Den Haag. In die stad werden een week geleden terreurverdachten aangehouden die volgens het kabinet een aanslag voorbereidden op politici en overheidsgebouwen.

Het kabinet wil dat gemeenten scholen, jongerenwerkers, woningcorporaties, arbeidsbureaus en burgers aanzetten om alert te zijn op signalen van radicalisering. Gemeenten moeten zorgen dat die signalen terechtkomen bij politie en AIVD. Zo wil het kabinet terroristen signaleren voordat zij tot strafbare handelingen overgaan. De nieuwe rol van de gemeenten is vastgelegd in de nota Radicalisme en radicalisering.

Volgens de Haagse wethouder van integratie Pierre Heijnen is een `signaleringsnetwerk' voor potentiële terroristen een illusie. ,,Het is een misvatting dat wij, met minder middelen dan politie of AIVD, in staat zouden zijn om mensen op te sporen die zij ook niet vinden.'' Jos Leenhouts, bestuursvoorzitter van de Mondriaan Onderwijsgroep, de grootste Haagse organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, zegt: ,,Ik kan me niet voorstellen dat wij in staat zijn potentiële terroristen te identificeren.'' De instanties zeggen direct de politie te waarschuwen bij concrete vermoedens dat radicale jongeren geweld in de zin hebben, maar juist die groep blijft volgens hen onzichtbaar.

In een reactie op de sceptische geluiden uit Den Haag laat minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) weten dat medewerking van lokale partijen essentieel is: ,,Rijk, RID [politie-inlichtingendienst, red.] en AIVD kunnen het niet alleen.'' Wie niet onderkent dat radicalisme een mogelijke voorbode is van terrorisme is aan het bagatelliseren, vindt de minister.

Sommige scholen, buurtwerkers en moskeebestuurders waarschuwen ook voor averechtse effecten. Zij vrezen het vertrouwen van de gemeenschap te verliezen als ze zich als informanten van de AIVD gaan gedragen.

RADICALISERING/REMKES pagina 3

    • Derk Stokmans