Geen deling maar op termijn wel onafhankelijk Kosovo

Met verbazing las ik het artikel `Maak Kosovo onafhankelijk' van Charles Kupchan, (opiniepagina, 18 oktober). Hoewel de titel suggereert dat de auteur een onafhankelijk Kosovo voorstaat, probeert hij in feite een deling van deze vooralsnog Servische provincie en tevens internationale protectoraat te beargumenteren.

Op het eerste gezicht lijkt een deling de gemakkelijkste oplossing. Echter, drie argumenten spreken tegen een grenswijziging, waarbij het `Servische' Mitrovica wordt toegevoegd aan Servië en de rest van Kosovo onafhankelijk wordt.

Op de eerste plaats is opdelen geen oplossing. Het overgrote deel van de Servische minderheid leeft in Kosovo verspreid in enclaves. Blijft KFOR deze minderheid oneindig beschermen na onafhankelijkheid of wordt ze `gedeporteerd' naar Servië? Een situatie waarbij KFOR-busjes Servische omaatjes onder lichte drang naar Mitrovica of Belgrado verhuizen, doet het waarschijnlijk slecht in de publieke opinie.

Ten tweede heeft de internationale gemeenschap niet voor niets miljarden gepompt in de voormalige Joegoslavische staten om juist grenswijzigingen te voorkomen. Territoriale integriteit, regionale samenwerking en euro-atlantische integratie zijn onverenigbaar met opdeling.

Ten derde zou een deling van Kosovo een ongewenst precedent scheppen. De Albanese Kosovaren zouden in ruil voor Mitrovica de door Albanezen bevolkte Presevo-vallei in Servië kunnen claimen; de Republica Srpska in Bosnië-Herzegovina zou aanleiding kunnen zien om zich bij Servië aan te sluiten; de Albanezen in Macedonië zoeken dan aansluiting bij een onafhankelijk Kosovo; en de Bosnische moslims in Sandzak (een gebied ingeklemd tussen Servië, Montenegro en Kosovo) zouden dan misschien aansluiting bij de Federatie Bosnië-Herzegovina wensen. Allemaal zeer ongewenste ontwikkelingen die wij in Europa te allen tijde willen voorkomen.

Een gezond en democratisch Kosovo dat op termijn onafhankelijk wordt is prima; onafhankelijkheid én opdelen echter niet.