Er resteren nog drie Imazighen-talen

Als aanvulling op het artikel van Abdelkader Benali over de recente controverse tussen Arabieren en Berbers (NRC Handelsblad, 13 oktober) wil ik opmerken dat hij terecht stelt dat alle Marokkanen in principe Amazigh voorouders hebben, maar dat buiten het Arabisch schiereiland Arabieren in feite nergens bestaan. De genen van de strijders uit Mekka, Medina en Jemen hebben van Marokko via Egypte tot in noord-Mesopotamië en zuidwest-Perzië net zo'n verdunning ondergaan als de moleculen van een homeopathisch geneesmiddel. Dat de taal de Imazighen als groep bindt, is niet helemaal correct. Er resteren drie Imazighen-talen, het Tachelhit, het Tamazigh en het Tarif. De sprekers van de eerste twee kunnen elkaar nog redelijk verstaan, maar de Rifi, de Riffijnen, die het Tarifit spreken, kunnen de andere twee talen nauwelijks verstaan. Het bindend element wordt gevormd doordat men zich desalniettemin samen sterk wil voelen tegenover de Arabisch sprekende heersende klassen uit het westen van Marokko.

    • Neil van der Linden