Een helpende hand

Studenten van de Haagse Hogeschool ondersteunen allochtone en autochtone scholieren voor wie de stap naar het hoger onderwijs niet vanzelfsprekend is.

ANASS TANOUTI had op de havo ook wel een mentor kunnen gebruiken. Iemand die hem af en toe een hart onder de riem stak. Want van de docenten moest hij het op zijn school in Gouda niet hebben. ``Ze denken: o, een Marokkaan, die komt toch niet ver. En dan doen ze minder moeite voor je. Mensen die zeggen dat je achtergrond geen rol speelt, hebben ongelijk. Docenten kijken waar je ouders vandaan komen, wat het beroep is van je vader en op basis daarvan schatten ze je kansen in.''

Shalina Bhaboeti, haar familie komt uit Suriname, weet precies wat Tanouti bedoelt: ``Ik had mijn Cito-toets goed gemaakt, maar ik werd automatisch naar het vmbo gestuurd. Na de eerste klas kon ik toch nog door naar de havo, maar ik bleef het gevoel houden dat ik het eigenlijk niet kon. Je gaat jezelf onderschatten.'' Bhaboeti kreeg in 5 havo een mentor toegewezen en dat veranderde alles. ``Die zei tegen mij: jij hebt meer in je dan je laat zien. Door de gesprekken met hem ben ik weer in mezelf gaan geloven.''

Tanouti is nu derdejaarsstudent management, economie en recht en Bhaboeti derdejaars hbo-recht. Allebei aan de Haagse Hogeschool. Ze nemen vandaag deel aan een training voor studenten die scholieren gaan begeleiden bij hun studiekeuze. Deze studentmentoren komen voort uit het programma `Talentontwikkeling' dat de Haagse Hogeschool zelf ontwikkelde. De school wil daarmee allochtone en autochtone scholieren ondersteunen voor wie de gang naar het hoger onderwijs niet vanzelfsprekend is. Die bijvoorbeeld geen ouders hebben met een diploma van hogeschool of universiteit. Behalve het mentorproject is er huiswerkbegeleiding voor scholieren, voorlichting op middelbare scholen, voorlichting aan ouders van scholieren en begeleiding van eerstejaarsstudenten door tutoren.

Het mentorproject is vorig jaar gestart en met succes. Studenten melden zich massaal aan als mentor en scholieren maken gretig gebruik van hun diensten. Afgelopen jaar begeleidden ruim vijftig mentoren honderd scholieren van drie middelbare scholen. Binnenkort start een nieuwe groep van honderd mentoren met tweehonderd scholieren. Tanouti en Bhaboeti doen mee omdat ze allochtone scholieren tot steun willen zijn. Niet vanwege de drie studiepunten die ze ervoor krijgen.

Ze krijgen ieder twee scholieren onder hun hoede die ze tot het einde van het schooljaar tweewekelijks ontmoeten. ``We koppelen een student met een vooropleiding havo aan een havo-leerling. Liefst van dezelfde school. Dat vergemakkelijkt de communicatie'', zegt projectleider Jamal Dahmoun. Mentoren zijn tweede, derde of vierdejaarsstudent. Ze moeten hun eigen studie op de rails hebben. Het is de bedoeling dat ze ook iets opsteken van de trainingen die ze volgen en de begeleiding die ze geven. Dahmoun: ``Het werkt twee kanten op: de scholieren krijgen begeleiding en de studenten vergroten hun meerwaarde op de arbeidsmarkt. Ze leren coachen, voorlichting geven, presentaties houden.''

Initiatiefnemers van Talentontwikkeling zijn Anna Maria Andriol en Sabine Ter Steeg van de afdeling onderwijs/studentenzaken van de Haagse Hogeschool. Ze deden eind 2003 inspiratie op aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. ``Daar zijn ze al jaren bezig met mentoring, tutoring, dat soort zaken'', zegt Andriol. Ze keerden met een Amerikaanse leuze terug naar huis: `high expectations, high support'. ``Geloven in de ander geeft die ander vleugels. En jouw steun kan ervoor zorgen dat die ander blijft vliegen'', is de vrije vertaling van Andriol. ``Dat is toch een heel ander uitgangspunt dan wat ze in het Nederlandse hoger onderwijs soms zeggen: kijkt u naar rechts, kijkt u naar links, een van uw buren zit hier over een jaar niet meer.''

Op de vijfde verdieping van de Haagse Hogeschool brainstormen dertien studenten over wat het mentorschap nou eigenlijk inhoudt. Een van hen geeft een presentatie en zegt: ``Wij zijn ervaren. Wij weten wat studeren betekent. Dus kunnen wij ook makkelijk advies geven. We moeten informatie geven over de bezoekdagen van de hogescholen. En niet alleen over die van de Haagse Hogeschool.'' Maar het mentorschap is meer dan scholieren begeleiden bij hun studiekeuze, weet Abderrazak Ait el Maate inmiddels. De derdejaars communicatie en multimedia-design is seniormentor. Vorig jaar begeleidde hij twee havisten van het Johan de Witt College in Den Haag. ``Ze wisten helemaal niet wat ze wilden. Ze dachten erover om met school te kappen. Je probeert ze dan weer te motiveren. Ik heb ze ook een beetje geholpen met wiskunde en informatica. Ze zijn overgegaan, gelukkig'', vertelt Ait el Maate de mentoren in spe op de training. Hij voegt er nog aan toe: ``Ik heb wel veel met ze gelachen hoor. Ik begrijp wel waarom ze zo praten. Ik kom uit dezelfde buurt.''

Ait el Maate heeft met de scholieren een studiekeuzevragenlijst ingevuld. Ze ook meegenomen op voorlichtingsdagen van de Haagse Hogeschool. ``Ze vinden het hier heel mooi: het gebouw, de voorzieningen. Maar ze hebben toch het gevoel dat het niet voor hen is weggelegd. Ik zeg dan: maar ik zit hier toch ook?''