De lezer schrijft over de spellingwijzigingen

Het artikel tegen de door de Taalunie ondernomen spellinghervormingen van G.C. Molewijk (opiniepagina, 17 oktober) onder de kop `Stop de spellingvernielers' werd verrassenderwijs niet bestreden, maar bijgevallen in het hoofdartikel `Ideeëloos' van 18 oktober.

Verrassenderwijs, omdat NRC Handelsblad tien jaar geleden besloot om het toenmalige Groene Boekje slaafs te volgen, ondanks vele pleidooien daartegen van de kant van lezers en medewerkers, onder wie Rudy Kousbroek.

Het lijkt er dus op, dat de hoofdredactie na tien jaar eindelijk `om' is.

Wordt het geen tijd, dat de krant de slaafsheid van toen van zich afschudt en, haar eigen motto volgend, de Libertas neemt de grootste taalkundige blunders van de Taalunie-spellingregels zowel die van 1995 als die van 2005 in haar eigen spelling niet langer te volgen? Dus geen `gedachtegang', `gedachtegoed', `gedachtetrein', `gedachtewisseling' of `gedachtewereld' meer, omdat al die samenstellingen op een meervoud aan gedachten betrekking hebben. En uiteraard geen `ruggengraat' of `zielenpoot' meer in de krant. En gewoon weer ` 's zondagsavonds', ` 's zomers', et cetera, waaruit duidelijk de naamval van deze uitdrukkingswijze blijkt. Om deze en meer spellingverbeteringen te bereiken, behoeft de krant slechts haar spellingchecker enigszins aan te passen, dan loopt 't verder vanzelf wel goed.

    • B.D. Elzas