Consument groene stroom doet weinig voor milieu

Een consument die kiest voor groene stroom draagt niet of nauwelijks bij aan duurzame opwekking van elektriciteit. Dat zegt onderzoeker J. Jansen van het Energie-onderzoekcentrum ECN. In een rapport aan het Europees Parlement pleit hij voor een beter systeem. In Nederland en een aantal andere Europese landen is gekozen om niet de vraag, maar het aanbod van groene stroom te subsidiëren. Niet de consument, maar de opwekker van de stroom krijgt subsidie van de overheid. Jansen pleit voor verbetering zodat ook de consument een impuls kan geven aan meer duurzame energie.