Belastingen in EU al jaren gelijk

De belastingdruk is in de meeste Europese landen momenteel niet lager dan halverwege de jaren negentig. In 2003 ging 40,3 procent van het bruto binnenlands product in het gemiddelde EU-land naar belastingen of sociale premies, terwijl dat in 1995 nog 40,5 procent was. Dat blijkt uit een grote vergelijkende studie van bureau Eurostat. Nederland zat in 2003 met een belastingdruk van 39,3 procent iets onder het Europees gemiddelde.