ABP repareert à 300 mln pensioen

Pensioenfonds ABP trekt 300 miljoen euro uit om pensioenen van 33.000 mensen te repareren. Het gaat om mensen die bij het ambtenarenfonds zijn vertrokken en buiten hun medeweten om een partnertoeslag verloren. Zij werden daarover ook niet geïnformeerd door het ABP, het nieuwe pensioenfonds en de vakbonden. Bij het ABP zijn in totaal 2,57 miljoen mensen aangesloten.