Waarschuwing aan asielzoekers

Asieladvocaten gaan asielzoekers erop wijzen dat de kans bestaat dat hun gegevens in `verkeerde' handen terechtkomen. De Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN) zal dat haar 180 leden adviseren.