Uitstel verwacht van benoeming ambassadeur VS

De kandidaat-ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, Roland Arnall, is gisteren scherp bekritiseerd in de Amerikaanse Senaat, omdat hij geschillen met justitie inzake zijn bedrijf Ameriquest nog niet heeft opgelost.

De verwachting is dat de Senaat daarom de benoeming van Arnall voorlopig zal blokkeren. Volgende week valt hierover een besluit. Arnall zou medio november in Nederland beginnen, maar het is nu onwaarschijnlijk dat hij dit jaar nog wordt benoemd.

Ameriquest is een van de grootste hypotheekverstrekkers van de VS en onderwerp van onderzoek in zeker dertig staten wegens het verstrekken van misleidende informatie over leningsvoorwaarden. Het bedrijf heeft in principe overeenstemming met justitie voor een betaling van schadevergoeding aan benadeelde klanten ter waarde van 325 miljoen dollar, aldus Arnall in de Senaat. Maar het akkoord is nog niet definitief, omdat de details volgens hem nog moeten worden uitgewerkt.

Deze bijna-schikking riep scherpe kritiek op van de prominente Democratische senator Paul Sarbanes, medevormgever van de Sarbanes-Oxely-wet, die directies na het Enron-schandaal verantwoordelijk stelt voor onjuiste boekhouding. Sarbanes wees erop dat volgens de ongeschreven regels van de Senaat een ambassadeur pas wordt benoemd als hij vrij is van problemen met justitie. Sarbanes herinnerde aan de benoeming van Richard Holbrooke bij de VN, die eind jaren negentig een jaar werd opgehouden wegens een justitiële kwestie. ,,Dat ging om een andere post en veel minder geld dan nu bij u'', zei Sarbanes. ,,Ik zou niet weten waarom we voor u een uitzondering kunnen maken.''

Senatoren kunnen zonder steun van de meerderheid een procedure voor een benoeming opschorten. Behalve Sarbanes lieten ook andere senatoren doorschemeren dat zij er de voorkeur aan geven de benoeming op te schorten zolang de onderhandelingen tussen Ameriquest en justitie nog gaande zijn. De verwachting is dat dinsdag in een procedurevergadering tot opschorting wordt besloten. De stemming wordt dan uitgesteld totdat Ameriquest een uitgewerkt akkoord met justitie heeft bereikt. De Senaat vergadert dit jaar naar verwachting nog vier weken. Afgaande op verklaringen van Arnall is het bijna uitgesloten dat Ameriquest binnen deze termijn overeenstemming met justitie bereikt.

Arnall wees erop dat hij niet langer de dagelijkse leiding over het bedrijf heeft. Hij is nog wel eigenaar. Maar ook bij de onderhandelingen met justitie is hij niet betrokken, zei hij. Daarom kon hij geen toezegging doen over de termijn waarbinnen de zaken met justitie zijn geregeld, zei hij. Sarbanes spoorde hem aan zich persoonlijk met de afwikkeling te bemoeien om zo vaart te maken.

De enkele uren durende hoorzitting van Arnall werd vrijwel volledig in beslag genomen door vragen over zijn bedrijf. Voor de kandidaat-ambassadeurs van Noorwegen, Oostenrijk en Roemenië had de commissie nauwelijks aandacht. Ameriquest heeft in de Verenigde Staten geen goede reputatie. Het opereert aan de onderkant van de markt en er zijn aanwijzingen dat het mensen met beperkte verstandelijke vermogens ,,exploiteert'', zei de Democraat Barack Obama. Ook wees hij op berichten in de media waarin is gemeld dat zwarten en latino's bij Ameriquest structureel een hogere rente betalen dan blanken.

Sarbanes toonde zich bezorgd dat Ameriquest zijn praktijken na de schikking mogelijk zal voortzetten. Hij noemde de betaling van 325 miljoen dollar voor het miljardenbedrijf een kleine aderlating. Hij dacht te weten dat met Ameriquest nog geen volledig akkoord is bereikt, omdat het bedrijf niet ongeclausuleerd wil toezeggen dat het zich in de toekomst van misleidende praktijken zal onthouden.

Arnall, wiens kandidaatstelling wordt toegeschreven aan de miljoenen die hij gaf aan de campagnes van George W. Bush, kreeg één vraag over Nederland, van voorzitter Dick Lugar van de commissie buitenlandse zaken. Lugar wilde weten hoe Arnall het Nederlandse `nee' tegen de Europese grondwet interpreteert. Arnall, die zich opwerkte van bloemenverkoper tot miljonair en geen diplomatieke ervaring heeft, zei de indruk te hebben dat het verdrag niet goed was uitgelegd in Nederland.

    • Tom-Jan Meeus