Radio 4 (1)

H.J.A. Hofland ergert zich in zijn column `Djengis Khan in Hilversum' (Cultureel Supplement, 14 oktober) aan de verwording van Radio 4, waar ook jazz en etnische muziek een plaats gevonden hebben. Met de jazz is dat al heel lang het geval, bij de wereldmuziek is dat van recentere datum. Internationale `toptienen' van etnische muziek – volgens Hofland `sentimenteel of quasi uitbundig gejengel'. Alsof `Eine kleine Nachtmusik' dat niet is. Hofland gedraagt zich als een `rupsje nooitgenoeg'. Nooit genoeg van Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms cs. Maar er is meer serieuze muziek dan deze groep componisten. Hofland hoort kennelijk bij die mensen voor wie muziek vanaf Bartók zo ongeveer opgehouden heeft muziek te zijn. Berio te modern, Kagel wanklank en Stockhausen alleen lawaai. Maar als je veel naar Radio 4 luistert, ontdek je snel dat voor verontwaardiging geen plaats is: Mozart, Bach en alle andere sacrosancte componisten komen iedere dag royaal aan de beurt. Als iedere Radio 4-luisteraar alleen maar wil horen wat hij zelf mooi vindt, dan kan Radio 4 inderdaad beter verdwijnen, dan sluiten ze zich af voor het nieuwe, het onverwachte. Laten we blij zijn met een zender waarop het hele gamma van serieuze muziek, van Bach tot Theo Loevendie en wereldmuziek aan bod komt.