Negen miljoen fietsen in Beijing

Op nummer 16 van de Top 50 staat deze week het liedje `Nine Million Bicycles' van Katie Melua. Het is een rustig liedje. Alle aandacht gaat naar de stem van Katie Melua (spreek uit met de nadruk op `Mel').

Die stem zingt een simpel liefdesliedje van het soort: `Ik weet niet veel, maar wel dat ik van jou hou.' Dat hoor je wel vaker en het is niet iets om je druk over te maken. Zou je zeggen.

Toch is er in Engeland tumult uitgebroken. Melua is dan wel Georgisch (Georgië is een land aan de Zwarte Zee), maar ze woont in Engeland en ze zingt Engels. Dus de Engelsen beschouwen haar als Engels. Het geval wil dat Katie in haar liedje `Nine Million Bicycles' zingt dat er `negen miljoen fietsen in Beijing' zijn. Beijing is de hoofdstad van China. Daar fietsen de meeste mensen. Er wonen veel mensen – dus zijn er negen miljoen fietsen. Klinkt logisch.

Maar dan zingt Melua: `We are twelve billion light years from the edge/ That's a guess/ No one can ever say it's true/ But I know that I will always be with you' (We zijn nu twaalf miljard lichtjaren van de rand/ Het is een gokje/ Niemand kan zeggen of het waar is/ Maar ik weet dat ik altijd bij jou zal blijven'). En over die eerste zin wordt nu ruzie gemaakt.

Een Engelse tv-wetenschapper, Simon Singh, heeft die regel opgevat als: `Het heelal is twaalf miljard oud'. En dat is volgens deze meneer Singh, die zelf een boek over de `Big Bang' heeft geschreven, onzin. Hij zei in een krant: `We weten precies hoe oud het heelal is, en dat is niet 12 miljard, maar 13,7 miljard lichtjaar. En het is dus geen ``gokje'', hoe durf je dat te zeggen?'

Een week later kwam er antwoord van Mike Batt, de man die het lied voor Katie heeft geschreven. Hij vond het raar dat Simon Singh er vanuit ging dat Katie had gezongen over de leeftijd van het helaal. Als je zingt `We zijn twaalf miljard lichtjaar van de rand' dan kan dat ook iets anders betekenen. En al zou ze dat bedoelen, dan zat ze er nog maar 1,7 miljard lichtjaar naast. Op zo'n hoeveelheid maakt dat niet echt uit.

Het klinkt ook minder: `We zijn dertienkommazeven miljard lichtjaar van de rand'.

Vreemd genoeg was die meneer Singh niet boos over de andere dingen die Katie zong: dat er zes miljard mensen op aarde zijn, zegt ze bijvoorbeeld ergens, en natuurlijk die negen miljoen fietsen. Hoe weet ze precies hoeveel fietsen er in Beijing zijn?

Is ze ze soms gaan tellen?

    • Hester Carvalho