Meeste leden Hells Angels op vrije voeten

Van de begin deze week aangehouden 45 leden van de motorclub Hells Angels zitten er nog achttien vast. Gisteren stelde de rechter-commissaris in Amsterdam nog eens veertien op vrije voeten.

Tien verdachten waren al eerder na verhoor door het openbaar ministerie (OM) zelf heengezonden.

De voltallige top van de Nederlandse Hells Angels, onder wie alle bestuursleden van `het hoofdkantoor' Amsterdam, blijven vastzitten. Ook de hechtenis van voormalig president van de Amsterdamse afdeling, Willem van B., is met veertien dagen verlengd. De verdachte die in het Belgische Neerpelt werd aangehouden, is gedetineerd in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

De heengezonden Hells Angels blijven wel verdachten in het onderzoek naar criminele activiteiten van leden van de motorclub. Ze worden verdacht van lidmaatschap van en leidinggeven aan een criminele organisatie. Sommigen hebben zich volgens justitie schuldig gemaakt aan diverse misdrijven, waaronder afpersing, mishandeling, bedreiging en handel in drugs.

De beschuldiging van deelname aan een criminele organisatie is volgens een woordvoerster van het landelijk parket niet gericht tegen de Hells Angels. ,,Sommige leden worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie om bepaalde strafbare feiten te plegen,'' aldus de woordvoerster. Die criminele organisatie is een andere dan de motorclub, licht ze toe. Volgens sommige bij deze zaak betrokken advocaten klopt dat echter niet. Justitie is er wel degelijk op uit om de Hells Angels als criminele organisatie ,,weg te zetten'', meent onder anderen advocaat M. van Gessel, de raadsman van Willem van B. Het lidmaatschap van een criminele organisatie is in de aanklacht opgenomen, zegt Van Gessel. ,,En aan die beschuldiging is een aantal andere strafbare feiten gehangen'', aldus de raadsman. ,,Het is het OM te doen om de Hells Angels als organisatie.''

Collega-raadslieden delen die mening. Ook H. Struycken, advocaat van de huidige president van de Amsterdamse Hells Angels Daniël U., heeft geconstateerd dat artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht, het deelnemen aan een criminele organisatie, het belangrijkste onderdeel vormt van de verdenking tegen zijn cliënt. Een andere beschuldiging, brandstichting in het Amsterdamse clubhuis enkele jaren geleden, is er volgens Struycken met de haren bijgesleept.

Het OM overweegt tegen de afgewezen vorderingen tot verlenging van het voorarrest in hoger beroep te gaan.