Kunstroof

Nederlandse kunstdieven plunderen Franse kerken en kastelen op zeer grote schaal, zo berichtte het Cultureel Supplement op 14 oktober. In Frankrijk is deze grootschalige kunstroof aan het licht gekomen omdat er actief naar deze rovers wordt gespoord. Frankrijk beschikt over gespecialiseerde kunstpolitie die deze misstanden aan de kaak stelt. In Nederland is dit niet het geval. Hier is er welgeteld één politieagent gespecialiseerd in kunstroof. En dat terwijl Nederland een belangrijke schakel is in de internationale illegale kunsthandel. Illegale handel in cultuurgoederen beperkt zich echter niet tot Europa. Naast Franse kerken en kastelen zijn juist doelwitten in ontwikkelingslanden extra kwetsbaar. Armoede en instabiliteit creëren volop mogelijkheden voor illegale handelaren en verzamelaars om kunstschatten te kopen tegen zeer lage prijzen. De Nederlandse kunsthandelaar weet bij uitstek deze vraag en dit aanbod bij elkaar te brengen. Temeer omdat de aanpak van kunstroof in Nederland niet wordt gesteund door stevige wetgeving, terwijl die al wel decennia lang onder handbereik ligt. Zolang Nederland de belangrijkste verdragen die kunstroof tegengaan niet ratificeert en implementeert, kan deze illegale handel welig blijven tieren. En dat terwijl de Nederlandse regering de bewustwording van het cultureel erfgoed in ontwikkelingslanden zegt te ondersteunen. De EVS zet zich in voor meer samenhang tussen diverse de beleidsterreinen en roept de Tweede Kamerleden op om de verdragen die kunstroof tegen gaan te ratificeren. Daarnaast moeten er middelen vrijgemaakt worden om ook hier in Nederland een gespecialiseerde kunstpolitiemacht te vormen, zodat er een halt geroepen kan worden aan de positie van Nederland als scharnierland in de kunstroof.

    • Mijke Elbers
    • Evert Vermeer Stichting
    • PETER HEINTZE Amsterdam